PROIECTE ERASMUS+ ÎN DERULARE

SALVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL CU AJUTORUL ÎNVĂȚĂRII TRANSFORMATIVE ÎN CADRUL ARTEI COMUNITARE

Proiectul KA220- ADU-000086697 ,, Salvarea patrimoniului cultural imaterial cu ajutorul învățării transformative în cadrul artei comunitare” este un proiect co-finanțat Erasmus +, fiind dedicat educației adulților. Coordonatorul acestui proiect este Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry, din Finlanda.

Partenerii acestui proiect sunt:

  • Associació Educativa i Cultural Blue Beehive (Spania)
  • OIDEAS GAEL (Irlanda)
  • Asiciația Perseidele (România)
  • TA-SUOMEN YLIOPISTO (Finlanda).

Durata de desfășurare a proiectului: 24 de luni, 01/12/2022 – 30/11/2024.

Proiectul răspunde următoarelor priorități:

  • Formarea adulților : îmbunătășirea competențelor educatorilor, profesorilor, profesioniștilor din domeniu, a staff-ului,
  • Orizontale: vizează transformarea digitală prin dezvoltarea competențelor digitale, creșterea rezilienței și a capacității instituționale,
  • Orizontale: spirit civic, angajament și participare activă.

Cum răspunde acestor priorități?

Introducem tematica patrimoniului cultural imaterial drept subiect în educația adulților, invitând astfel participanți care nu sunt familiarizați cu acest subiect să întâlnească membri ai comunităților de patrimoniu amenințate, experți și artiști populari/meșteri populari să ia parte la activități care presupun educația adulților prin intermediul învățării transformative. În același timp, proiectul prezintă patrimoniul cultural imaterial ca fiind un subiect de interes și relevant pentru persoane din toate mediile. Proiectul stimulează formarea unui sentiment de apreciere, de apartenență la trecutul nostru istoric, prin  promovarea recunoașterii și salvgardării patrimoniului cultural imaterial în rândul cetățenilor din toate mediile. Aceste obiective sunt atinse atât prin intermediul activităților din cadrul proiectului (lucrul în grupuri pilot), cât mai ales prin activitățile de diseminare legate de implementarea setului de instrumente digitale.

Setul de instrumente va fi destinat educatorilor și organizatorilor din toate sectoarele, cu scopul de a le îmbunătăți competențele de lucru cu elemente ale patrimoniului cultural imaterial, prin învățarea unor tehnici și abilități artistice, care să le permită o mai bună înțelegere a rolului acestora în societate și pentru a le stimula o dorință reînnoită de a se implica în protejarea patrimoniului cultural în general.

Metodele dezvoltate în cadrul proiectului se bazează pe experiența noastră solidă în domeniul educației artistice comunitare și al învățării transformative, permițându-ne să producem modalități cu adevărat inovatoare de lucru cu patrimoniul cultural, materializate sub forma unor instrumente practice care vor putea fi aplicate într-o gamă largă de contexte.

Crearea de intervenții practice pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial facilitează creșterea rezistenței patrimoniului cultural imaterial care necesită utilizarea unor procese participative. Vom reuni mai multe tipuri de părți interesate, inclusiv educatori, comunități locale și organizații neguvernamentale, pentru a ne implica în procesul de transformare bazat pe educație artistică comunitară. Nu doar conservăm, ci și reînnoim patrimoniul cultural imaterial.

Prima activitate din proiect a fost mobilitatea transnațională, întâlnirea de deschidere a proiectui, activitate găzduită de coordinatorul nostru Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry, din Finlanda. Activitatea s-a desfășurat în perioada 14-17 februarie 2023, în localitatea Oulu.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *