Seminar E+ KA210-VET, Comănești, Romania

Principalele provocări cu care se confruntă ȋn prezent educaţia sunt legate de ȋmbunătăţirea calităţii procesului de predare- ȋnvăţare ȋn toate formele de şcolarizare din cadrul instituţiilor de ȋnvăţământ şi adaptarea rapidă la schimbările actuale ale societăţii informaţionale. Cele două provocări vizează cele trei axe principale: formarea profesorilor, formarea elevilor şi dezvoltarea instituţiilor de ȋnvăţământ.

Educaţia incluzivă ca filozofie promovează crearea unei culturi a incluziunii, ea reprezintă procesul de identificare atentă și de îndepărtare a diferitelor tipuri de bariere care împiedică un elev sau unele grupuri de elevi să beneficieze la maxim de oferta educațională a școlii. Educația incluzivă urmărește prezența, participarea activă și succesul școlar al fiecărui elev, ea devine un obiectiv ţintă ȋn cadrul agendei 2030 (ONU). Conform Agendei 2030, educaţia incluzivă vizează atingerea unor indicatori precum : eliminarea disparităţilor, accesul egal la educaţie, non-discriminare etc. Educația incluzivă înseamnă, în esență, îmbunătățirea continuă a calității învățării fiecărui elev – și nu doar a celor privilegiați sau a celor mai capabili – pentru a-și atinge potențialul maxim, pentru a dobândi acele cunoștințe și abilități care îi vor permite să aibă o viață împlinită. În promovarea principiilor şi strategiilor privind promovarea unei educaţii incluzive ar trebui să se regăseasca instituţii din toate sectoarele de activitate: educativ – furnizorii de servicii educaţionale (şcoli, inspectorate şcolare, centre de formare continua a profesorilor, universităţi), public -administraţiile publice locale/regionale (Primării, DGASPC-uri, care să sprijine grupurile vulnerabile prin asistenţă socială, ajutoare sociale), economic (societaţi economice, agenţi etc), politic (prin crearea cadrului legislativ care să reglementeze procesul), societatea civilă (ONG-uri, comunitatea, parinţi etc). Practic conceptul acesta de educaţie incluzivă este unul complex care nu se confundă cu cel al şcolilor inclusive. Şcoala reprezintă doar un segment, ea nu poate acţiona singură ȋn atingerea principiilor şi strategiilor ce vizează educaţia incluzivă.

In acest context a avut loc ultimul seminar din cadrul proiectului Erasmus + KA210-VET , organizat de Asociatia Perseidele la care au participat partenerii europeni :

EUROPAFORM71 din Mâcon, Franţa

Tuzla Public Education Centre, din Istanbul, Turcia

PREVIFORM- Cemtrul de formare ȋn igiena şi securitatea muncii, din Ponte de Lima, Portugalia

IRSEI – Institutul de Cercetare pentru Dezvoltarea Economiei Inovante, Palermo din Italia

Groupe Leon- Braganca, din Spania.

Programul zilei de 22.02.2023 a cuprins organizarea unei mese rotunde cu tema ,, Educaţia incluzivă – o responsabilitate publică a tuturor.” la care au participa invitaţi din toate sectoarele de activitate conexe tematicii cum ar fi: Universitatea ,, V. Alecsandri ” din Bacău; Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Bacău; D.G.A.S.P.C. Bacau;

Primăria Comăneşti; Brain Up – centru de terapie ocupațională – Viișoara, Neamț.

In cea de -a doua zi, 23.02.2023 am efectuat 4 vizite la centre din cadrulD.G.A.S.P.C. Bacau.

In ultima zi, am discutat problema copiilor strazii din Europa.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *